Procesory dźwiękowe

Znaleziono 13 produktów.
Moduł rozszerzenia DSP o wydajności 1500 MIPS dla matrycy N8000
Moduł Omneo/Dante
Interfejs zdalnej kontroli dla IRIS-Net
Cyfrowa modułowa matryca audio z DSP

Cyfrowy procesor głośnikowy (2 Inputs / 6 Outputs, 8 GPI control ports)

Procesor systemu dźwiękowego, 2 wejścia/6 wyjść, FIR-Drive