Stawki i warunki serwisu Audio Plus

Stawki i warunki serwisu Audio Plus

Serwis na miejscu (w siedzibie Audio Plus)

Serwis wyjazdowy (w siedzibie klienta)

Serwis zdalny (poprzez dostęp zdalny online)

Stawki dodatkowe (doliczone do powyższych kwot w przypadku zaistnienia poniższych warunków)

Klienci zobowiązani są do dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu na swój koszt. Prosimy o wysyłanie sprzętu bez: kabli, pokrowców, dodatkowego sprzętu lub instrukcji obsługi. Nie gwarantujemy zwrotu produktu po naprawie w opakowaniu klienta.

Podane stawki nie zawierają kosztu wykorzystanych części zamiennych. W przypadku pracy powyżej 8 roboczogodzin serwis jest wyceniany indywidualnie. W przypadku zakwalifikowania naprawy jako gwarancyjnej, urządzenia naprawione są wysyłane do klienta na koszt Audio Plus. W  przypadku wyboru lub zakwalifikowania naprawy jako pogwarancyjnej, klient ponosi koszty części zamiennych, naprawy oraz przesyłki sprzętu. Klasyfikacja naprawy (naprawa gwarancyjna/pogwarancyjna) nastąpi po zdiagnozowaniu usterki w trakcie usługi serwisowej. W przypadku rezygnacji klienta z naprawy, zostanie on obciążony kosztem czynności serwisowych. Wszystkie kwoty są kwotami netto i zostaną powiększone o 23% podatku VAT. Podane stawki i warunki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację o prowadzonych usługach.

Aby skontaktować się z Serwisem w sprawach innych niż zgłoszenie naprawy, napisz: serwis@audioplus.pl