Sonifex RB-VHCMA4

Embedder/De-Embedder 3G/HD/SD-SDI, 4 analogowe kanały I/O

Opis produktu

RB-VHCMA4 to 4-kanałowy analogowy moduł deembedujący i 4-kanałowy analogowy moduł osadzający połączone w jedną 19-calową jednostkę rackową. Urządzenie może selektywnie deemadować do 4 kanałów w dowolnej grupie audio sygnału wideo SDI do dowolnego wyjścia analogowego. Następnie wideo staje się dwiema niezależnymi ścieżkami, przez które można selektywnie usuwać lub przepuszczać grupy audio. Urządzenie następnie osadza dowolny z 4 analogowych kanałów wejściowych w dostępnych grupach w ramach każdej z dwóch ścieżek wideo, które są następnie wysyłane do ponownie taktowanych wyjść SDI. Usuwanie i osadzanie kanałów jest kontrolowane za pomocą przycisków i wskaźników na panelu przednim. Dostępna jest również sygnalizacja LED stanu wejścia SDI i obecności grupy audio.