RTS TR-800

Dwukanałowy bezprzewodowy beltpack UHF
Opis produktu
  • Wyłącznik On/Off oraz kontroler głośności
  • Włączenie oraz wyłączenie zasilania oraz kontrola głośności zestawu słuchawkowego.

Wireless Talk Around (WTA)

Po wciśnięciu tego przycisku sygnał audio użytkownika jest odłączany od interkomu przewodowego, wejścia/wyjścia pomocniczego (auxiliary) oraz zestawu słuchawkowego lokalnej stacji bazowej. Inni użytkownicy beltpacków działających na tym kanale audio mogą słyszeć użytkownika.

Stage Announce (SA)

Gdy ten przycisk zostanie wciśnięty, sygnał audio użytkownika będzie przekazywany na złącze stage announce, które znajduje się na ścianie tylnej stacji bazowej. Użytkownik nie słyszy również swojego głosu (sidetone), co jest wskazaniem, że została aktywowana funkcja stage announce. Inni użytkownicy beltpacków bezprzewodowych oraz jednostek przewodowych nie słyszą sygnału audio użytkownika. Przycisk ma działanie chwilowe, a jego wciśnięcie powoduje też zaświecenie się czerwonej kontrolki LED, która znajduje się obok niego.

Przycisk wyboru kanału audio

Pozwala użytkownikowi wybrać kanał A lub B.

Kontrolka Bat/Overmod (BAT/OM)

Gdy po włączeniu zasilania ta kontrolka błyska jeden raz, oznacza to, że baterie są w dobrej kondycji. Jeśli kontrolka świeci się cały czas, oznacza to, że baterie są bliskie wyładowania. Gdy kontrolka nie błyśnie – baterie są wyładowane. Przy właściwym ustawieniu czułości mikrofonu kontrolka LED będzie błyskać tylko na początku wymawianych słów, przy normalnym poziomie ich głośności. Jeśli czułość jest zbyt wysoka, kontrolka LED świeci się ciągle podczas obecności całych słów przy normalnym poziomie ich głośności.

Kontrolka Talk

Ta kontrolka LED świeci się, gdy aktywny jest przycisk Talk, SA lub WTA.

Przycisk Talk

Po wciśnięciu tego przycisku przekazywany jest sygnał audio z mikrofonu lokalnego zestawu słuchawkowego. W tym samym momencie następuje zaświecenie się czerwonej kontrolki LED TALK. Krótkie wciśnięcie i zwolnienie przycisku powoduje stałe włączenie funkcji Talk, do momentu jej wyłączenia. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad 1/2 sekundy powoduje włączenie ścieżki audio tylko na czas, gdy przycisk jest wciśnięty. Jeśli funkcja Talk jest włączona na stałe, ponowne wciśnięcie przycisku Talk powoduje jej wyłączenie.