L-Acoustics L-ISA Processor II

Nowy, wielokanałowy procesor systemu L-ISA

Opis produktu
 • Procesor dźwięku przestrzennego systemu L-ISA
 • Silnik symulacji pomieszczenia i miksowanie oparte na obiektach
 • Maksymalnie 128 wejść × 128 wyjść
 • Komunikacja Milan-AVB oraz MADI
 • Bezproblemowa redundancja sieci
 • Dwa redundantne zasilacze sieciowe

L-ISA Processor II jest rozwiązaniem sprzętowym, które jest specjalnie dedykowane do przetwarzania dźwięku przestrzennego w czasie rzeczywistym. Zapewnia on najnowocześniejsze miksowanie oparte na obiektach dla wszelkiego typu produkcji dźwięku im- mersyjnego, zaczynając od niewielkich intymnych instalacji dźwiękowych, a na największych tourowych systemach nagłośnieniowych kończąc. Procesor został zaprojektowany w całości od nowa w celu zapewnienia jeszcze większej wydajności oraz wyższego poziomu niezawodności działania i obecnie oferuje aż 128 wejść oraz do 128 wyjść korzystając z protokołów Milan-AVB oraz MADI.

L-ISA Processor II może przetwarzać maksymalnie 96 obiektów z uwzględnieniem parametrów przetwarzania przestrzennego (pan, width, distance, elevation) oraz zastosowaniem zgłoszonego do opatentowania silnika pomieszczenia. W porównaniu do swojego poprzednika, te obiekty mogą być renderowane na maksymalnie 128 wyjść z częstotliwością 96 kHz. W celu umoż- liwienia adaptacji do danego projektu, rozmiaru produkcji czy budżetu, L-ISA Processor II jest oferowany w skalowanym modelu licencjonowania. Dostępne są pakiety licencyjne obejmujące 16, 32, 64 oraz 128 wyjść, z możliwością ich rozszerzenia w razie takiej potrzeby.

Przeprojektowana obudowa została dodatkowo wzmocniona z zastosowaniem solidniejszych elementów mechanicznych oraz bloko- wanych złączy, a także wyposażono ją w dwa redundantne uniwersalne impulsowe zasilacze sieciowe. Gdy zajdzie taka koniecz- ność, możliwe jest użycie drugiego procesora w trybie lustrzanym w celu uzyskania jeszcze wyższego poziomu nadmiarowości. L-ISA Processor II posiada certyfikat Milan, co zapewnia pełną niezawodność przesyłania dźwięku wraz z bezproblemowym redundantnym działaniem sieci Milan dla wszystkich strumieni AVB.

L-ISA Processor II jest zdalnie sterowany i monitorowany przy użyciu oprogramowania L-ISA Controller.

 • WEJŚCIA I WYJŚCIA

  Liczba dostępnych wejść oraz zestaw funkcji są zawsze takie same, niezależnie od aktywnej licencji. Pakiet licencyjny określa liczbę dostępnych wyjść.

  L-ISA Processor II może przetwarzać sygnał z 128 wejść wybranych z 64 kanałów AVB (8 redundantnych strumieni po 8 kanałów) oraz 96 kanałów MADI z częstotliwością 96 kHz. W przypadku sygnałów o częstotliwości 48 kHz te wejścia są wybierane z 64 kanałów AVB oraz 192 kanałów MADI. Strumienie Milan-AVB są odbierane za pośrednictwem dwóch złączy etherCON™ (podstawowe i dodatkowe), a strumienie MADI są odbierane za pośrednictwem trzech złączy BNC.

  L-ISA Processor II może przekazywać do 128 kanałów za pośrednictwem 128 redundantnych kanałów AVB (16 redundantnych strumieni po 8 kanałów) oraz kanałami wyjściowymi MADI. Strumienie Milan-AVB są przekazywane tymi samymi złączami etherCON™ (podstawowym i dodatkowym). Jedno złącze wyjściowe BNC MADI obsługuje 32 kanały z sygnałem o jakości 96 kHz lub 64 kanały z sygnałem 48 kHz.

  Dodatkowe wejście/wyjście stereo AES/EBU oraz wyjście słuchawek są dostępne dla lokalnych wejść oraz celów monitorowania.

 • PRZETWARZANIE DŹWIĘKU PRZESTRZENNEGO

  Przetwarzanie przestrzenne: L-ISA Processor II posiada niezwykle wydajne procesory DSP, dzięki którym wyraźnie wzrosła moc obliczeniowa w porównaniu do jego poprzednika. Ze 128 wejść maksymalnie 96 może być przetwarzanych z użyciem algorytmów przestrzennych, stając się „obiektami”. Przy wykorzystaniu pięciu parametrów przestrzennych i miksowania, każdy obiekt może być indywidualnie pozycjonowany w miksie, niezależnie od planu rozmieszczenia głośników.

  W zależności od wybranej licencji, obiekty mogą być renderowane na maksymalnie 128 wyjść, z których do 64 może być głośnikami L-ISA. Pozostałe wyjścia mogą być wykorzystane do zasilania głośników wypełnienia przestrzennego, downmiksów oraz routingu bez- pośredniego. Głośniki L-ISA obejmują system Frontal (scena i jej rozszerzenie), system Surround, a także głośniki płaszczyzny wertykal- nej: Height oraz Bottom. Głośniki wypełnienia przestrzennego obejmują front-fille, głośniki pod balkonami oraz inne rodzaje systemów typu fill. Downmiksy obejmują szyny LCR, Stereo, Mono, Binaural oraz Aux Send.

  Direct routing: Działając jako mikser matrycowy, L-ISA Processor II pozwala na routing dowolnego wejścia na ścieżkę przetwarzania przestrzennego L-ISA lub bezpośrednio na dowolne wyjście. Routing bezpośredni pozwala na konwersję formatu mediów (MADI <> AVB), multipleksowanie strumieni AVB lub wykonywanie innych czynności związanych z dystrybucją sygnału. Sygnały o bezpośrednim routingu mają automatycznie wprowadzaną kompensację latencji w celu zapewnienia ich właściwej synchronizacji z sygnałami z wyjść przetwarzania przestrzennego.

  Room engine: Zgłoszony do opatentowania silnik symulacji pomieszczenia L-ISA, który jest dostępny za pośrednictwem parametru miksowania DISTANCE, pozwala użytkownikom uzupełnić istniejącą przestrzeń akustyczną w celu dodatkowej poprawy widowiska muzycznego lub stworzenia całkowicie wirtualnej przestrzeni akustycznej dla dowolnego materiału dźwiękowego. Silnik został spe- cjalnie zaprojektowany dla dźwięku opartego na obiektach i dla różnych konfiguracji przestrzeni, z wykorzystaniem wielokanałowego przetwarzania 3D, w celu zapewnienia pola rozproszonej energii utworzonego przez wiele głośników oraz bez słyszalnych artefaktów związanych z elektronicznym przetwarzaniem dźwięku.

 • WEJŚCIA I WYJŚCIA ORAZ ARCHITEKTURA DSP

  WEJŚCIA  > DSP  > WYJŚCIA 
  128 kanałów  Wielordzeniowe przetwarzanie zmiennoprzecinkowe z częstotliwościami próbkowania 44,1 (tylko MADI oraz AES/EBU), 48 lub 96 kHz Do 128 kanałów (lustrzanych)
     Latencja < 3,2 ms  

   

   

   

 • OPROGRAMOWANIE

  L-ISA CONTROLLER jest zintegrowanym pakietem oprogramowania, które działa jako hub dla wszystkich funkcji L-ISA i umożliwia miksowa- nie oparte na obiektach wraz z funkcjami kompleksowego sterowania oraz programowania. Wszystko w jednej aplikacji.

  Interfejs użytkownika z funkcjonalnością obsługi dotykiem został zapro- jektowany we współpracy z wiodącymi inżynierami realizacji dźwięku w celu zapewnienia szybkiego i natychmiastowego przepływu pracy podczas programowania i obsługi systemu - nawet podczas najbar- dziej wymagających produkcji i kreatywnych działań.

  Sterowanie

  Intuicyjny interfejs użytkownika oprogramowania L-ISA Controller zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do wydajnego kreowania imersyjnych wrażeń dźwiękowych. Przypisanie i definiowanie obiektów mono, stereo lub ich grup może być dokonane w trybie online, wraz z przygotowaniem wszystkich parametrów przestrzennych oraz projektowaniem trajektorii w pejzażu dźwiękowym. Po podłączeniu do procesora można już bezproblemowo renderować miks dźwięku. Środowisko 2D/3D zapewnia naturalne rozumienie obiektów w scenie dźwiękowej. Wykorzystanie paneli narzędziowych rozmieszczonych w sposób logiczny i funkcjonalny znacznie ułatwia prze- pływ pracy tak w procesie kreacji, jak i w trakcie widowiska.

  Programowanie

  L-ISA Controller zawiera potężny silnik snapshotów z dostępną szeroką paletą narzędzi edycyjnych przyspieszających programowanie. Można edytować wiele snapshotów w trybie względnym i bezwzględnym, używać grup w połączeniu z snapshotami w celu utworze- nia równoczesnych trajektorii, a także korzystać z rozbudowanych opcji wczytywania podczas koordynowania widowiska. Snapshoty mogą być wyzwalane za pośrednictwem komend Midi Program Change (MPC) lub Midi Time Code (MTC). Rozbudowany interfejs API Open Sound Control (OSC) oferowany przez L-ISA Controller oferuje dostęp do dodatkowych zaawansowa- nych funkcji programowania przy wykorzystaniu różnych aplikacji lub rozwiązań innych producentów.

  L-ISA DeskLink

  Protokół L-ISA DeskLink zapewnia bezproblemową integrację elementów sterujących L-ISA z większością najważniejszych modeli cyfrowych konsolet mikserskich, pozwalając inżynierom dźwięku na dostęp do L-ISA jako zintegrowanego elementu ich sposobu pracy.

  Pluginy L-ISA Control

  Wtyczka L-ISA Control pozwala wszystkim najważniejszym programom typu DAW sterować i pozycjonować obiekty i grupy L-ISA oraz zapisywać, edytować i odtwarzać je w systemie automatyki DAW. Wtyczki są dostępne jako VST3 / AAX / AU / AAX-DSP.

Do pobrania