L-Acoustics LA NETWORK MANAGER

Oprogramowanie do sterowania oraz monitoringu pracy wzmacniaczy procesorowych
Opis produktu
  • Graficzny interfejs użytkownika przepływu pracy i aplikacji maksymalizujący produktywność oraz interakcję z użytkownikiem
  • Automatyczne wykrywanie urządzeń dostępnych w sieci z asystą podczas ich dopasowywania
  • Przypisywanie do wielu grup ułatwia zaawansowane strojenie oraz zarządzanie pracą
  • Kompleksowe raportowanie oraz rejestr błędów
  • Narzędzie Array Morphing dla korekcji balansu brzmienia
  • Wskazanie zasobów systemowych jako funkcji wzmocnienia, Array Morphing oraz EQ
  • Interaktywny zestaw tutoriali

LA Network Manager 2

Oprogramowanie zdalnego sterowania LA Network Manager 2 może być zainstalowane na urządzeniach z systemem operacyjnym Windows® oraz Mac OS X® i zapewnia możliwość kontroli oraz monitorowania maksymalnie 253 kontrolerów ze wzmacniaczami L-Acoustics® za pośrednictwem sieci L-Acoustics® L-NET Ethernet

Podejście oparte na aplikacji

LA Network Manager 2 dopasowuje cykl pracy inżyniera dźwięku live: konfigurowanie, strojenie i obsługę na żywo. Każdy z etapów cyklu pracy posiada swoją własną stronę, na których znajduje się dedykowany zestaw narzędzi, dzięki którym interfejs jest intuicyjny i szybki w użyciu. Starannie dobrane estetyczne elementy oraz kodowanie kolorami przyczyniają się do zmaksymalizowania użyteczności oraz czytelności tego oprogramowania.

Konfiguracja

Strona Setup pozwala użytkownikowi utworzyć wszystkie urządzenia oraz grupować obiekty podczas kompletowania systemu dźwiękowego. Poszczególne urządzenia oraz grupy mogą być swobodnie umieszczone na obszarze roboczym w sposób, który odzwierciedla ich rzeczywiste położenie w terenie. Typy urządzeń, adresy IP, presety, tryby wejść oraz routing mogą być łatwo definiowane dla każdego urządzenia, jak również dla wielu wybranych urządzeń. Standardowe funkcje takie jak Kopiuj/Wklej pozwalają na niezwykle szybkie projektowanie systemów symetrycznych. Konfiguracja może być dokonana w trybie „off line” urządzeniami wirtualnymi lub też w trybie „on line” z rzeczywistymi podłączonymi urządzeniami.

Nowy silnik sieciowy oferuje automatyczne wykrywanie wszystkich podłączonych urządzeń oraz posiada nową funkcję Unit Matcher, która pozwala na szybkie dopasowanie systemu wirtualnego z systemem fizycznym. Wykryte w sieci urządzenia innych producentów są wskazywane w celu uniknięcia konfliktów podczas nadawania adresów IP. Te oszczędzające czas funkcje są dodatkowo wzbogacone o dedykowane narzędzia konfiguracyjne, takie jak interfejsy Custom Preset Builder oraz Bank Preset Builder.

Strojenie

Strona Tuning zapewnia dostęp do takich zasobów jak wzmocnienie, linia opóźniająca, biegunowość, Array morphing oraz filtry korekcji barwy, które są oferowane przez DSP wbudowany w każdym indywidualnym kontrolerze ze wzmacniaczem, dodając dwa filtry IIR do istniejącego zestawu. Szybki dostęp do wyciszenia jednostek oraz grup obiektów pozwala na szybką weryfikację dystrybucji sygnału oraz łatwe strojenie każdej podsieci systemu. Wszystkie inne parametry są posortowane logicznie w poszczególnych zakładkach na Unit Control Panel oraz Group Control Panel. Otwarcie tych paneli powoduje, że obszar roboczy jest widoczny przez cały czas, a suwak podglądu tematycznego pozwala określić, które parametry są przedstawiane na Unit Object na obszarze roboczym. W związku z tym, na przykład poziomy wyjściowe oraz headroom mogą być kontrolowane podczas określania poziomów wzmocnień.

Na koniec, ale nie mniej ważne jest to, że LA Network Manager 2 oferuje wiele wejściowych punktów logicznych, które można wykorzystać w procesie strojenia systemu, dzięki możliwości przypisania urządzeń do wielu grup. To znacznie ułatwia na przykład podział na strefy źródła liniowego przy użyciu filtrów FIR dostępnych w kontrolerach ze wzmacniaczami, jak również kontrolę wyciszania różnych części systemu.

Live

Strona Live jest dedykowana monitorowaniu systemu podczas jego pracy. Dla każdego urządzenia LA Network Manager 2 rejestruje średnie poziomy wyjściowe oraz aktywność limiterów termicznych głośników dla ostatnich czterech minut. Również możemy zdalnie sprawdzać temperaturę każdego urządzenia. Dodatkowo, rozbudowany Message Center raportuje wszystkie zdarzenia, które mają miejsce w systemie, przy wykorzystaniu prostej, ale efektywnej klasyfikacji według poziomu ważności (info, niski, wysoki, krytyczny) oraz kategorii (sieć, zasilanie, wejście, wyjście). Wszystkie te komunikaty plus ważne działania z sygnaturą czasu (przełączanie stron, wczytywanie lub zapisywanie pliku…) są automatycznie zapisywane w pliku dziennika XML, który to może być importowany do wszystkich popularnych arkuszy kalkulacyjnych w celu dokonania analiz.

Na stronie Live użytkownicy muszą zatwierdzić wszystkie operacje, które mogą mieć wpływ na przebieg widowiska i w celu uniknięcia wykonywania niepotrzebnych działań. Funkcja potwierdzania operacji może być również włączona dla stron Setup oraz Tuning przez aktywację trybu Show.

Array Morphing

Array Morphing to wyjątkowe narzędzie do kontroli charakterystyk mających wpływ na ostateczną charakterystykę częstotliwościową systemu (wielkość grona, odległość odsłuchu, kąt nachylenia). Array Morphing zapewnia kompensację niskich częstotliwości i pozwala na płynną regulację charakterystyki częstotliwościowej grona źródła liniowego, kompensując w odniesieniu do różnych geometrii gron oraz warunków ich używania.

Narzędzie Array Morphing zapewnia tę samą sygnaturę brzmieniową dla wszystkich systemów źródeł liniowych L-Acoustics® wykorzystywanych w tej samej instalacji i stosuje zestandaryzowaną referencyjną charakterystykę częstotliwościową, gdy jest to pożądane. Oferuje ono również dużą elastyczność w odniesieniu do charakterystyki częstotliwościowej w celu zaadaptowania systemu do różnych aplikacji: od mowy i muzyki klasycznej (charakterystyka „flat” - płaska) po muzykę rockową graną na żywo („wzmocniona reakcja w dolnym paśmie”).

Nowe interaktywne tutoriale

W oprogramowaniu został zaimplementowany nowy i kompletny pakiet interaktywnych samouczków, który pozwala inżynierom będącym w trasie nauczyć się sposobu korzystania z LA Network Manager 2 w swoim własnym tempie. Tutoriale są uszeregowane zgodnie z logiczną progresją i strukturą kolejnych poziomów, zaczynając od podstaw LA Network Manager 2 po najbardziej zaawansowane funkcje oprogramowania, a także porady dla zaawansowanych użytkowników. Osoby korzystające z tego oprogramowania mogą regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji samouczków na stronie internetowej L-Acoustics.

Do pobrania