AuviTran AxP-PSU12V1A

Zasilacz dla AVDT-BOB

Opis produktu

Opcjonalny pomocniczy zasilacz sieciowy 12V, 1A dla AVDT-BOB

Akcesoria