Teqsas LAP TEQ Motion

System do kontroli silników wciągarek
Opis produktu

System LAP TEQ Motion składa się z dwóch elementów - urządzenia w obudowie rack oraz urządzenia zdalnego. System jest połączeniem 8 kontrolerów silników wciągarek ze zintegrowanym LAP TEQ Display. Połączenie w systemie dwóch urządzeń rack pozwala na obsługę do 16 silników wciągarek. Zdalna jednostka ma bardzo kompaktowe wymiary i może być obsługiwana jedną ręką, dzięki czemu drugą ręką można zmieniać kąty oraz piny blokady systemu głośnikowego.

Podczas montowania dużych gron line array szczególnie użyteczną funkcją jest „reverse all”. Do LAP TEQ Motion mogą być podłączone maksymalnie trzy czujniki LAP TEQ Sensor, co pozwala na dokonanie pomiarów różnych kątów położenia lub wysokości podczas podnoszenia lub opuszczania przy użyciu silników wciągarek.