RTS BP-4000

Jednokanałowy beltpack zestawu nagłownego dla użytkowników mobilnych
Opis produktu

Jednokanałowa przenośna stacja typu beltpack do zestawu nagłownego dla użytkowników mobilnych

  • Automatyczne rozpoznanie schematu okablowania –

Po podłączeniu beltpack automatycznie rozpoznaje schemat okablowania i dokonuje skonfigurowania urządzenia do odpowiedniego formatu: RTS, Audiocom lub Clear-Com.

  • Inteligentne zarządzanie energią –

Dzięki ograniczonemu poborowi prądu możliwe jest zasilanie aż 40 połączonych łańcuchowo stacji beltpack przy użyciu tylko jednego zasilacza PS-20. Układ zapewnienia natężenia prądu stale monitoruje długość przewodu względem aktualnego poboru prądu w celu zagwarantowania, że beltpacki otrzymują takie napięcie, jakiego potrzebują.

  • Zaawansowana kontrola przyciskiem TALK –

Oferuje wybór między trybami pracy „zawsze włączony”, „zawsze wyłączony” lub „przełączanie”. Skojarzona migająca kontrolka stanowi dodatkowe wizualne wskazanie informacji o odebranym wywołaniu.

  • Zdalna funkcja KILL –

Umożliwia dowolnemu użytkownikowi wysłanie niesłyszalnego sygnału „microphone kill”, który powoduje natychmiastowe wyciszenie wszystkich mikrofonów beltpacków w systemie partyline. Ta funkcja może być bardzo użyteczna, gdy użytkownik nieumyślnie pozostawił włączony mikrofon. Możliwe jest też nadpisanie funkcji mic-kill.

  • Podpowiedzi głosowe ułatwiające przywrócenie ustawień fabrycznych –

Krótkie podpowiedzi głosowe pozwalają użytkownikowi nawigować po opcjach menu eliminując potrzebę konfigurowania wewnętrznych zworek lub przełączników. Urządzenie może w bardzo łatwy sposób zostać przywrócone do stanu z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.

  • Połączenia z zestawem nagłownym –

Urządzenie jest dostępne z 4- lub 5-pinowym złączem XLR zestawu nagłownego, co pozwala na bardzo szerokie użycie różnych zestawów nagłownych. Zapewniona jest obsługa mikrofonów dynamicznych oraz elektretowych zastosowanych w zestawach nagłownych.