RTS TR-700

Jednokanałowy bezprzewodowy odbiornik/nadajnik UHF
Opis produktu

Kontrolka Bat/Overmod (BAT/OM)

Gdy po włączeniu zasilania ta kontrolka błyska jeden raz, oznacza to, że baterie są w dobrej kondycji. Jeśli kontrolka będzie świecić się cały czas, będzie to oznaczać, że baterie są bliskie wyładowania. Gdy kontrolka nie błyśnie – baterie są wyładowane. Przy właściwym ustawieniu czułości mikrofonu kontrolka LED będzie błyskać tylko na początku wymawianych słów, przy normalnym poziomie ich głośności. Jeśli czułość będzie zbyt wysoka, kontrolka LED będzie świecić się ciągle podczas wymawiania całych słów przy normalnym poziomie ich głośności.

Wyłącznik On/Off oraz kontroler głośności

Włączenie oraz wyłączenie zasilania oraz kontrola głośności zestawu słuchawkowego.

Przycisk Talk

Po wciśnięciu tego przycisku przekazywany jest sygnał audio z mikrofonu lokalnego zestawu słuchawkowego. W tym samym momencie następuje zaświecenie się czerwonej kontrolki LED TALK. Krótkie wciśnięcie i zwolnienie przycisku powoduje stałe włączenie funkcji Talk, chyba że ta opcja działania tego przycisku została wyłączona programowo. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad 1/2 sekundy powoduje włączenie ścieżki audio na czas wciśnięcia przycisku.  Jeśli funkcja Talk jest włączona na stałe, ponowne wciśnięcie przycisku Talk spowoduje jej wyłączenie.

Kontrolka Talk

Ta kontrolka LED świeci się, gdy aktywny jest przycisk Talk lub WTA.