RTS TRUNK EDIT

Oprogramowanie konfiguracyjne dla trankingu
Opis produktu

TrunkEdit jest interfejsem GUI przeznaczonym do programowania urządzeń trankingowych takich jak TM-10K, TM-2000 lub MTM-2000. Program TrunkEdit pozwala użytkownikowi skonfigurować wszystkie niezbędne parametry, które są wymagane w procesie trankingu wielu systemów interkomowych. Każdy system interkomowy może być skonfigurowany do współpracy jako wirtualnie zintegrowany jeden system interkomowy, przy jednoczesnym zachowaniu autonomiczności każdego systemu.