Pliant CrewWare

Oprogramowanie sterujące systemem CrewCom

Opis produktu
  • Tworzenie i zarządzanie połączeniami konferencyjnymi oraz profilami
  • Łatwe klonowanie profili
  • Administrowanie wejściami i wyjściami w całym systemie z możliwością łatwego przypisywania portów dzięki rozwijanym menu oraz opcjom wyboru
  • Zarządzanie prawami dostępu do systemu
  • Zarządzanie aktualizacjami firmware’u z jednej lokalizacji

CrewWare™ został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikowi pełne wykorzystanie wydajności systemu CrewCom®, przy równoczesnym zapewnieniu jego prostej i elastycznej w zastosowaniu struktury. To rewolucyjne narzędzie programowe zostało stworzone w celu umożliwienia przygotowania systemu CrewCom®, sterowania urządzeniami oraz monitorowania ich pracy w czasie rzeczywistym. Zostało opracowane w celu ułatwienia planowania w sposób graficzny i wdrożenia dowolnego systemu, zarówno prostego, jak i bardzo rozległego.

Kluczowe cechy

CrewWare ma możliwość działania zarówno w trybie Offline, jak również Online. Tryb Offline daje możliwość tworzenia struktur systemów bez wpływania na ich bieżące działanie, podczas gdy tryb Online umożliwia kompleksowe monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym w środowiskach „live”.

Działanie Offline

Chwytamy i przeciągamy urządzenia CrewCom® i rysujemy połączenia w celu graficznego stworzenia i rozmieszczenia elementów systemu sieciowego. Po zakończeniu prac zapisujemy i edytujemy pliki konfiguracji w celu zachowania wszystkich niezbędnych informacji. W celu zapewnienia użytecznej dokumentacji systemu CrewWare pozwala również wydrukować dokumentację całego systemu i rozkład wzajemnych połączeń.

Działanie Online

Podczas działania w trybie online CrewWare zapewnia kompleksowe monitorowanie całego systemu na żywo, jak również indywidualne sterowanie poszczególnymi urządzeniami CrewCom®.

Inne ważne właściwości:

  • Monitorowanie i sterowanie bezprzewodowymi beltpackami w czasie rzeczywistym
  • Funkcje diagnostyczne
  • Podgląd komunikatów błędu systemu oraz wpisów dziennika zdarzeń
  • Debugowanie dowolnego urządzenia w sieci CrewNet w czasie rzeczywistym
  • Odbiór monitów ze strony oprogramowania w momencie fizycznego dodawania lub usuwania różnych komponentów systemu w sieci CrewNet