L-Acoustics Źródła stałokątowe

Znaleziono 4 produkty.

Źródło liniowe średniego zasięgu. Dostępne warianty o wąskim i szerokim kącie propagacji.

Źródło liniowe średniego zasięgu, przeznaczone do instalacji. Dostępne warianty o wąskim i szerokim kącie propagacji.

Źródło liniowe średniego zasięgu, przeznaczone do instalacji. Dostępne warianty o wąskim i szerokim kącie propagacji

Źródło liniowe średniego zasięgu. Dostępne warianty o wąskim i szerokim kącie propagacji