Electro-Voice IRIS‑NET

Kompleksowy system monitorowania oraz zarządzania pracą
Opis produktu
  • Indywidualne interfejsy użytkownika
  • Pełna integracja systemu
  • IRIS-Net Project Generator dla wzmacniaczy
  • Funkcje uprawnień dostępu dla użytkowników oraz do interfejsu kontroli

IRIS-Net stanowi łatwą w użyciu i równocześnie ekstremalnie wydajną aplikację przeznaczoną do tworzenia plików projektów dla wzmacniaczy, która umożliwia automatyzację nazewnictwa urządzeń, grupowania ustawień DSP oraz tworzenia interfejsów użytkowników. Z IRIS-Net jest też ściśle zintegrowany Project Generator, który to pozwala użytkownikowi określić typ oraz liczbę wzmacniaczy w projekcie, jak również określić ustawienia DSP, które powinny być zastosowane w każdym ze wzmacniaczy. Na podstawie tych danych generator wykona pozostałe działania. Po wprowadzeniu określonych podstawowych informacji generator stworzy projekt, który będzie zawierać wszystkie dane ustawień kontrolerów dotyczących wyciszania sygnałów (mute), ustawień master EQ, linii opóźniającej, szczegółowych lub podstawowych możliwości nadzoru oraz monitorowania oraz szeregu innych parametrów pracy. Po utworzeniu podstawowego projektu jest on w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia. Jednakże na tym nie kończą się możliwości pracy z projektem, ponieważ, gdy istnieje taka potrzeba, można go dalej w pełni edytować i dopasować wykorzystując do tego celu indywidualne motywy graficzne, wprowadzać dodatkowe urządzenia i kontrolery, elementy monitoringu, dodatkowe DSP lub też nadawać określone uprawnienia dostępu poszczególnym użytkownikom. Project Generator pozwala zaoszczędzić czas i znacząco usprawnić przygotowanie i realizację całej imprezy w porównaniu do wcześniejszych możliwości. Project Generator jest dołączony do pliku instalacyjnego IRIS-Net, dlatego też nie ma konieczności oddzielnego pobierania go.

Akcesoria