Vocia LSI-16e

Interfejs bezpieczeństwa
Opis produktu
LSI-16e jest rozbudowaną wersją modelu LSI-16 i posiada 16 dodatkowych wejść sterowania oraz certyfikat EN 54-16. LSI-16e służy jako awaryjny interfejs o rozszerzonych możliwościach między systemem Vocia a alarmowymi systemami przeciwpożarowymi oraz bezpieczeństwa. Zazwyczaj LSI-16e jest zasilany z certyfikowanego źródła 24 V DC, ale również może być zasilany za pośrednictwem rozwiązania Power over Ethernet (PoE).

 • Równoległe porty wejść/wyjść do bezpośredniego połączenia z urządzeniami systemów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa
 • 8 monitorowanych wejść/wyjść oraz 8 wejść sterowania
 • Opcja redundantnego połączenia sieciowego oraz zasilania
 • Zasilanie oraz przesyłanie danych za pośrednictwem jednego przewodu Ethernet
 • Lokalne przechowywanie danych konfiguracji ustawień
 • Obrotowe przełączniki ID służące do ustawienia identyfikatora urządzenia
 • Maksymalnie 4 oddzielne wejścia bezpieczeństwa
 • 16 dodatkowych wejść ogólnego przeznaczenia, które mogą być zaprogramowane do odtwarzania komunikatów bezpieczeństwa, umożliwienia resetu strefy lub wyciszenia strefy; do danej strefy bezpieczeństwa może być przypisanych maksymalnie 10 wejść
 • Każde wejście ogólnego przeznaczenia może być zaprogramowane jako TTL, high range lub monitorowane high range
 • Wejścia ogólnego przeznaczenia pozwalają na monitorowanie pod kątem zwarć z masą lub otwartego obwodu
 • Maksymalnie 500 wirtualnych wejść dla portu RS-232 lub Ethernet
 • Możliwość monitorowania stanu funkcjonowania systemu za pośrednictwem RS-232 lub Ethernet
 • Kontrolka LED statusu pracy
 • Montaż rack (1RU)
 • Certyfikat EN 54-16, potwierdzona zgodność z EN 60849 oraz AS 60849, oznaczenie CE i zgodność z RoHS
 • Pięcioletnia gwarancja Biamp System