Vocia VI-8

Ekspander - 8 wejść analogowych
Opis produktu
Jednostka Vocia Input 8 (VI-8) została zaprojektowana do ułatwienia przekazywania na żywo komunikatów audio ze źródeł użytkownika do stref o statusie zagrożenia oraz standardowych w systemie Vocia. VI-8 pozwala na bezpośredni dostęp do komunikatów z ośmiu źródeł za pośrednictwem analogowych wejść o poziomie mikrofonowym/liniowym lub cyfrowych połączeń audio CobraNet. Dziewięć wejść logicznych może być przypisanych do różnych zdarzeń sterowania Vocia, włączając w to sterowanie komunikatami. Wyjście logiczne oraz cztery wyjścia z przekaźnikami mogą być przypisane do sterowania zdarzeniami. Wyjście logiczne może być użyte do raportowania statusu jednego lub kilku połączonych łańcuchowo jednostek VI-8 do systemu zewnętrznego. Wejścia oraz wyjścia logiczne są monitorowane.

 • 8 wejść analogowych o poziomie mikrofonowo-liniowym lub wejścia CobraNet
 • 1 wyjście logiczne oraz 3 wyjścia z przekaźnikami funkcji sterowania
 • 8 wejść logicznych
 • Status urządzenia monitorowany za pośrednictwem wejść oraz wyjść logicznych sterowania
 • Dwa wejścia zasilania 24V DC (wejścia redundantne), dołączony zasilacz sieciowy
 • Konfigurowane za pośrednictwem oprogramowania lokalne przetwarzanie sygnału audio, włączając w to poziom wzmocnienia, filtry oraz kompresor/limiter
 • Obudowa w standardzie rack (1RU)
 • Dwa porty CobraNet dla redundantnego połączenia Ethernet
 • Monitorowanie statusu pracy urządzenia oraz wejść i wyjść logicznych
 • Obrotowe przełączniki ID służące do ustawienia identyfikatora urządzenia
 • Zgodność z IP30
 • Oznaczenie CE, obecność na liście UL i zgodność z RoHS
 • Pięcioletnia gwarancja Biamp System