Vocia VI-6

Ekspander do 6 kanałów
Opis produktu
VI-6 jest sieciowym urządzeniem rozszerzenia możliwości w zakresie wejść audio, które pozwala użytkownikowi na dodanie maksymalnie sześciu kanałów służących do przekazywania muzyki tła lub też źródeł audio zdefiniowanych przez użytkownika do systemu Vocia. VI-6 wchodzący w skład systemu Vocia spełnia wymagania dotyczące funkcjonalności wywoływania w odniesieniu do obiektów różniej wielkości.

  • 4 zestawy podwójnych wejściowych złącz RCA oraz wciskane złącza blokowe dla sygnałów o poziomie liniowym
  • 2 wejścia sterowania oraz 4 wyjścia sterowania
  • 2 wejścia mikrofonowo-liniowe z zasilaniem fantomowym
  • Zasilanie PoE (Power over Ethernet)
  • Konfigurowane za pośrednictwem oprogramowania lokalne przetwarzanie sygnału audio, włączając w to poziom wzmocnienia, filtry oraz kompresor/limiter
  • Obrotowe przełączniki ID służące do ustawienia identyfikatora urządzenia
  • Sterowanie CobraNet audio z dynamicznym wykorzystywaniem dostępnych pakietów
  • Kontrolki LED statusu wskazujące obecność sygnału oraz jego obcinanie
  • Oznaczenie CE, obecność na liście UL i zgodność z RoHS
  • Pięcioletnia gwarancja Biamp System