Tesira Design Software

Interfejs systemu Biamp Tesira
Opis produktu
Tesira Design Software jest interfejsem dla wszystkich konfiguracji systemu. Przygotowywanie projektu systemu oraz przetwarzania sygnałów w aplikacji jest realizowane przez prosty interfejs wykorzystujący funkcjonalność chwyć i upuść. Paski narzędzi umożliwiają kontrolowanie przetwarzania sygnałów, kontroli i diagnozowania elementów. Wykonywanie połączeń audio oraz logicznych jest szybkie i łatwe, a kilka opcji jest dostępnych do wyświetlania linii połączeń. Narzędzia systemowe pozwalają na łatwe wykrywanie urządzeń i aktualizowanie konfiguracji systemu.

  • Kompletna konfiguracja i kontrola systemu
  • Silnik konfiguracji pozwala na zatwierdzenie poprawności systemu i określa wymagania sprzętowe dla systemu
  • Funkcja Partitions pozwala na podzielenie projektu i oddzielenie partycji wzajemnie od siebie (chociaż połączenia audio mogą być wykonane między danymi partycjami)
  • Partycje kompilują się oddzielnie, co pozwala na pozostawienie niezmienianych partycji działających cały czas online, podczas gdy inne partycje są zmieniane, na nowo kompilowane i następnie ponownie uruchamiane
  • Jedna partycja może obejmować wiele urządzeń; jedno urządzenie może mieć wiele partycji
  • Zaawansowane moduły przetwarzania sygnału obejmujące m.in.: Über Filters, FIR Filters, Gain Sharing Automixers oraz Automatic Gain Control (AGC)
  • Tworzenie i edycja presetów z wykorzystaniem techniki „drag and drop”
  • Symulacja funkcji logicznych
  • Przełączalne częstotliwości próbkowania (48/96 kHz)