Nexia CS

Cyfrowy procesor sygnałowy
Opis produktu
Nexia CS jest cyfrowym procesorem sygnałowym wyposażonym w 10 wejść mikrofonowo-liniowych oraz 6 wyjść mikrofonowo-liniowych. Został on zaprojektowany do użycia w szerokim zakresie aplikacji konferencyjnych takich jak sale konferencyjne, sale rozpraw, pokoje obrad itp. Nexia CS posiada szeroki wybór komponentów audio, opcji routingu sygnałów oraz ich przetwarzania. Wewnętrzna struktura systemu może być w całości definiowana przez użytkownika przy wykorzystaniu oprogramowania PC i może być kontrolowana za pośrednictwem dedykowanych ekranów oprogramowania, systemów sterowania RS-232 oraz/lub szerokiego wyboru opcjonalnych urządzeń zdalnej kontroli pracy. Systemy, w których działa wiele urządzeń Nexia, mogą być tworzone przy użyciu technologii Ethernet oraz cyfrowych połączeń audio NexLink.

 • 10 symetrycznych wejść mikrofonowo-liniowych z wciskanymi złączami blokowymi
 • 6 symetrycznych wyjść mikrofonowo-liniowych z wciskanymi złączami blokowymi
 • Port Ethernet dla konfiguracji i kontroli pracy za pośrednictwem oprogramowania
 • Port szeregowy dla zdalnych rozwiązań sterowania RS-232 innych producentów
 • Szyna zdalnej kontroli dla dedykowanych paneli sterowania
 • Porty NexLink dla tworzenia systemów wykorzystujących wiele urządzeń Nexia CS
 • Wstępnie skonfigurowane wejścia/wyjścia z definiowanym przetwarzaniem sygnału
 • Funkcje: miksowania, routingu, łączenia sygnałów, korekcji barwy, linii opóźniającej, sterowania itp.
 • Bogaty zestaw narzędzi przetwarzania dźwięku
 • Oznaczenie CE oraz obecność na liście UL
 • Pięcioletnia gwarancja Biamp System