daVinci Software

Oprogramowanie sterujące
Opis produktu
Graficzny ekran sterowania oprogramowania daVinci upraszcza proces tworzenia interfejsu dla użytkownika końcowego. Po prostu wstawiamy elementy audio Audia do daVinci w celu utworzenia kompletnych makiet dla pomieszczeń – włączając w to sterowniki master, stacje czy indywidualne sterowniki stref. Funkcjonalność oraz wygląd graficznego interfejsu sterowania może być dopasowana do określonych potrzeb użytkownika, a daVinci pozwala grupować lub rozgrupowywać bloki sterowania z niezrównanym poziomem szczegółowości.

  • Tworzenie powierzchni sterowania systemu dla PC / urządzeń z ekranami dotykowymi
  • Rozmieszczanie kontrolerów i przypisywanie ich do określonych funkcji systemu
  • Bezpośrednie kopiowanie kontrolerów z obiektów projektowania systemu
  • Dopasowywanie makiety sterowania, jej funkcjonalności oraz wyglądu
  • Tworzenie/nawigowanie przez wiele stron operacji
  • Ograniczony dostęp do kontrolerów / stron z użyciem haseł
  • Równoczesne działanie z innymi systemami sterowania pracą