Newsletter

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z newsletterem Audio Plus

Prosimy, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony Twoich danych osobowych: 

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
  2. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: audioplus@audioplus.pl. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
  3. Dane osobowe w postaci adresu email osoby, która zapisała się na subskrypcję newslettera są przetwarzane przez Spółkę i będą przez nią przechowywane w celu marketingu oferowanych przez Spółkę produktów obejmujących przesyłanie przez Spółkę za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) na podany adres email newslettera: od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych przez czas funkcjonowania newslettera lub do:
  1. Przy przetwarzaniu danych osobowych osoby, która zapisała się na subskrypcję newslettera Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
  2. Spółka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) .
  3. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym serwisem.