Dpm8016
  • Dpm8016

DPM 8016

DPM 8016 to modułowa sieciowa jednostka centralna systemu PROMATRIX 8000. System można dostosować do potrzeb użytkownika poprzez wykorzystanie ośmiu gniazd do modułów wejść lub wyjść audio, albo modułu managera komunikatów cyfrowych. Jednostka DPM 8016 oferuje wszystkie niezbędne funkcje audio i odpowiada za sterowanie całym systemem PROMATRIX 8000 i monitorowanie go. Pojedyncze urządzenie DPM 8016 może sterować maksymalnie 16 stacjami wywoławczymi i 500 obwodami głośnikowymi. W większych systemach istnieje możliwość połączenia do dziesięciu jednostek sterujących DPM 8016 za pośrednictwem cyfrowej magistrali audio (sterującej).

DPM 8016 pl DPM_8016_pl.pdf (4,107.1 kB)